Buurtpraatjes - ontmoetingen tussen 'nieuwe' en 'oude' wijkbewoners

Zelf word ik erg enthousiast van initiatieven waarbij connectie met anderen centraal staat.
Ik geloof dat je wereld groter en mooier wordt in contact met anderen en we meer gemeenschappelijk hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik wil graag een platform bieden aan verbindende initiatieven om te laten zien wat voor moois er gebeurt in een tijd die best wel wat aandacht voor elkaar kan gebruiken.

Buro Kato - Buurtpraatjes.jpg

Buurtpraatjes

Hoe kun je ontmoetingen tussen 'nieuwe' en 'oude' wijkbewoners stimuleren? Social designers Kaila en Tove van Buro Kato ontwierpen de ‘Buurtpraatjes’ box als ‘tool’ voor nieuwkomers om de eerste kennismaking makkelijker te maken. De box is voorzien van kaarten om de buren op de koffie uit te nodigen en voorziet in gespreksonderwerpen om de dialoog te stimuleren. Zo wordt er op een laagdrempelige manier gezocht naar de gemeenschappelijkheid tussen nieuwkomers en buurtbewoners en worden angsten en vooroordelen in een vroeg stadium weggenomen.  

Vluchtelingen die in Nederland een verblijfstatus krijgen, worden vergunninghouders genoemd. Woningcorporaties, zoals Woonbedrijf (Eindhoven), zorgen ervoor dat zij een huis krijgen. Maar ze willen hen ook graag helpen zich thuis te voelen. Meedraaien als volwaardige buur is daarin erg belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Social designers Kaila en Tove onderzochten voor Woonbedrijf hoe zij ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' wijkbewoners kunnen stimuleren.

Durf te vragen
Hoe is het om nieuw te zijn in Eindhoven? Hoe is het om samen met elkaar in een wijk te wonen? Met deze vragen gingen Kaila en Tove op onderzoek uit. Hoofdinzicht over integratie van nieuwkomers is dat ze het ontzettend moeilijk vinden om nieuwe contacten te leggen. Zeker als het gaat over contacten die verder reiken dan ‘hoi hoi, doei doei’. En, hoe langer je het eerste contact uitstelt, hoe moeilijker het wordt en hoe langer vooroordelen blijven bestaan.

Onbekend maakt onbemind
Door de dialoog te stimuleren en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheid tussen nieuwkomers en buurtbewoners kunnen angsten en vooroordelen weggenomen worden. Door de nieuwkomers bij het betreden van hun nieuwe huis een ‘tool’ te geven om de ontmoeting met hun buren aan te gaan wordt er meteen goodwill gecreëerd. Die ‘tool’ is de ‘Buurtpraatjes’ box geworden.

Buurtpraatjes
‘Buurtpraatjes’ is een mooi vormgegeven box die aanzet tot de eerste kennismaking met de buren. De box is voorzien van uitnodigingskaarten om de buren op de koffie uit te nodigen. In de box zit een pak stroopwafels, suiker en natuurlijk koffie. De voorwerpen zijn meteen onderdeel van de gespreksstof, bijvoorbeeld ‘Hoe drink jij je koffie?’. Wanneer je de box uitklapt heb je vier flappen met daarop gespreksonderwerpen. Zo gaat een van de flappen over tradities en gewoontes, zoals ‘wanneer en waarom doe jij de gordijnen dicht?’ en ‘doe jij thuis je schoenen uit?’. Een andere flap heeft als thema ‘onze buurt’, bedoeld om de dialoog aan te gaan over wat de buren samen belangrijk vinden in hun buurt. Bijvoorbeeld ‘een pakketje aannemen van de buren’.

‘Buurtpraatjes’ zoekt contact met,…
Het gebruik van de ‘Buurtpraatjes’ box is op kleine schaal uitgeprobeerd en werd met erg veel enthousiasme ontvangen. De wens is dit project verder uit te rollen. Daarvoor wordt nu gezocht naar investeerders. Werk jij voor een organisatie waarvoor “Buurtpraatjes” interessant kan zijn, neem dan contact op met Kaila, www.burokato.nl

In mijn gesprek met Kaila vertelde ze over een man die zich ging voorstellen bij de buren. De buurman praatte een half uur met hem vanuit de deuropening, maar hij werd niet uitgenodigd om binnen te komen. Hierdoor dacht hij dat hij niet welkom was. Dit verhaal maakte me weer even bewust van het feit dat wat ik normaal vind in andermans ogen heel ongastvrij kan voelen. En, wie moet zich eigenlijk aan wie voorstellen? Is het aan de nieuwkomer om bij iedereen langs te gaan of is het aan de bewoners om iemand welkom te heten?

Stel jij je voor aan de buren als je ergens nieuw komt wonen?