WijKijkers

Zelf word ik erg enthousiast van initiatieven waarbij connectie met anderen centraal staat.
Ik geloof dat je wereld groter en mooier wordt in contact met anderen en we meer gemeenschappelijk hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik wil graag een platform bieden aan verbindende initiatieven om te laten zien wat voor moois er gebeurt in een tijd waarin ontmoeting niet altijd vanzelfsprekend is.

Foto bij WijKijkers.jpg

WijKijkers

Wie is er nu niet stiekem nieuwsgierig naar hoe het er bij een ander thuis uitziet? De mensen in jouw wijk lijken zo op het eerste gezicht misschien erg verschillend. Maar, door een kijkje te nemen in andermans keuken, of in dit geval woonkamer, zien we vooral ook de overeenkomsten. Dat bindt! WijKijkers is een project waar in een online interactieve 360˚ Virtual Reality omgeving verschillende huishoudens uitgelicht worden.

Don Blaauw is ontwerper en maker van online interactieve toepassingen. Als je hem vraagt hoe dit idee geboren is, komen er gedurende het gesprek drie verschillende verklaringen naar voren. Duidelijk wordt dat er een heel creatief proces aan vooraf gegaan is met als kiem een super-interesse in de gedachtewereld van andere mensen. Wat gebeurt er in het hoofd van die ander?

Virtueel op bezoek
Je komt ze tegen bij het doen van je boodschappen of bij het buitenzetten van je vuilniszak, jouw mede-wijkbewoners. Wie zijn ze? Wat zijn hun gewoontes en dagelijkse bezigheden? Wat denken ze? WijKijkers speelt in op deze nieuwsgierigheid en biedt een kijkje in het leven van de ander. 360 ̊-beelden van woonkamers worden gecombineerd met de persoonlijke verhalen van de bewoners. Zij vertellen over hun serieuze, grappige en trieste momenten aan de hand van de voorwerpen in de woonkamer. Het voelt bijna alsof je bij de ander op bezoek bent.

Zo verschillend zijn we niet
WijKijkers wil op een speelse manier stimuleren dat de wijkbewoners (meer) geïnteresseerd raken in elkaar en mensen bevrijden van vooroordelen. Door letterlijk en figuurlijk in te zoomen op hetgeen ons verbindt, ontdek je dat we eigenlijk helemaal niet zo verschillend zijn. De persoonlijke, maar vooral ook herkenbare verhalen maken duidelijk dat iedereen z’n verleden, dromen, angsten en verlangens heeft.

De offline ontmoeting
Het virtueel bij elkaar over de vloer komen, geeft een duwtje in de rug om dat in het echte leven ook te doen. Tijdens een bijeenkomst in de wijk worden de virtuele en échte ontmoetingen met elkaar gecombineerd. De verhalen uit de online omgeving zijn een goede gespreksstarter voor een gesprek met de andere bezoekers uit de wijk.

Wil jij alvast een kijkje nemen in de interactieve omgeving?
https://vrhalen.nl/wijkijkers/

‘WijKijkers’ zoekt contact met,…
jou en jouw woonkamer. WijKijkers is een gezamenlijk project in wording van Don Blaauw, Suzanne van Hees en John van Hamond. Er vindt nu een test plaats in een Den Bosch. Als het aanslaat wil Wijkijkers het project gaan uitrollen over andere wijken. Wil jij samen met jouw woonkamer onderdeel worden van WijKijkers? Of kan jij WijKijkers op een andere manier verder helpen. Stuur dan een berichtje naar Don – don@wijkijkers.nl

Buurtpraatjes - ontmoetingen tussen 'nieuwe' en 'oude' wijkbewoners

Zelf word ik erg enthousiast van initiatieven waarbij connectie met anderen centraal staat.
Ik geloof dat je wereld groter en mooier wordt in contact met anderen en we meer gemeenschappelijk hebben dan je op het eerste gezicht zou denken. Ik wil graag een platform bieden aan verbindende initiatieven om te laten zien wat voor moois er gebeurt in een tijd die best wel wat aandacht voor elkaar kan gebruiken.

Buro Kato - Buurtpraatjes.jpg

Buurtpraatjes

Hoe kun je ontmoetingen tussen 'nieuwe' en 'oude' wijkbewoners stimuleren? Social designers Kaila en Tove van Buro Kato ontwierpen de ‘Buurtpraatjes’ box als ‘tool’ voor nieuwkomers om de eerste kennismaking makkelijker te maken. De box is voorzien van kaarten om de buren op de koffie uit te nodigen en voorziet in gespreksonderwerpen om de dialoog te stimuleren. Zo wordt er op een laagdrempelige manier gezocht naar de gemeenschappelijkheid tussen nieuwkomers en buurtbewoners en worden angsten en vooroordelen in een vroeg stadium weggenomen.  

Vluchtelingen die in Nederland een verblijfstatus krijgen, worden vergunninghouders genoemd. Woningcorporaties, zoals Woonbedrijf (Eindhoven), zorgen ervoor dat zij een huis krijgen. Maar ze willen hen ook graag helpen zich thuis te voelen. Meedraaien als volwaardige buur is daarin erg belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Social designers Kaila en Tove onderzochten voor Woonbedrijf hoe zij ontmoetingen tussen 'oude' en 'nieuwe' wijkbewoners kunnen stimuleren.

Durf te vragen
Hoe is het om nieuw te zijn in Eindhoven? Hoe is het om samen met elkaar in een wijk te wonen? Met deze vragen gingen Kaila en Tove op onderzoek uit. Hoofdinzicht over integratie van nieuwkomers is dat ze het ontzettend moeilijk vinden om nieuwe contacten te leggen. Zeker als het gaat over contacten die verder reiken dan ‘hoi hoi, doei doei’. En, hoe langer je het eerste contact uitstelt, hoe moeilijker het wordt en hoe langer vooroordelen blijven bestaan.

Onbekend maakt onbemind
Door de dialoog te stimuleren en op zoek te gaan naar de gemeenschappelijkheid tussen nieuwkomers en buurtbewoners kunnen angsten en vooroordelen weggenomen worden. Door de nieuwkomers bij het betreden van hun nieuwe huis een ‘tool’ te geven om de ontmoeting met hun buren aan te gaan wordt er meteen goodwill gecreëerd. Die ‘tool’ is de ‘Buurtpraatjes’ box geworden.

Buurtpraatjes
‘Buurtpraatjes’ is een mooi vormgegeven box die aanzet tot de eerste kennismaking met de buren. De box is voorzien van uitnodigingskaarten om de buren op de koffie uit te nodigen. In de box zit een pak stroopwafels, suiker en natuurlijk koffie. De voorwerpen zijn meteen onderdeel van de gespreksstof, bijvoorbeeld ‘Hoe drink jij je koffie?’. Wanneer je de box uitklapt heb je vier flappen met daarop gespreksonderwerpen. Zo gaat een van de flappen over tradities en gewoontes, zoals ‘wanneer en waarom doe jij de gordijnen dicht?’ en ‘doe jij thuis je schoenen uit?’. Een andere flap heeft als thema ‘onze buurt’, bedoeld om de dialoog aan te gaan over wat de buren samen belangrijk vinden in hun buurt. Bijvoorbeeld ‘een pakketje aannemen van de buren’.

‘Buurtpraatjes’ zoekt contact met,…
Het gebruik van de ‘Buurtpraatjes’ box is op kleine schaal uitgeprobeerd en werd met erg veel enthousiasme ontvangen. De wens is dit project verder uit te rollen. Daarvoor wordt nu gezocht naar investeerders. Werk jij voor een organisatie waarvoor “Buurtpraatjes” interessant kan zijn, neem dan contact op met Kaila, www.burokato.nl

In mijn gesprek met Kaila vertelde ze over een man die zich ging voorstellen bij de buren. De buurman praatte een half uur met hem vanuit de deuropening, maar hij werd niet uitgenodigd om binnen te komen. Hierdoor dacht hij dat hij niet welkom was. Dit verhaal maakte me weer even bewust van het feit dat wat ik normaal vind in andermans ogen heel ongastvrij kan voelen. En, wie moet zich eigenlijk aan wie voorstellen? Is het aan de nieuwkomer om bij iedereen langs te gaan of is het aan de bewoners om iemand welkom te heten?

Stel jij je voor aan de buren als je ergens nieuw komt wonen?