PRIVACY STATEMENT BLIK & BLOOZ
 

Laatste update 23 mei 2018

Blik & Blooz vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doen we er alles aan om jouw persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen. Om je aanvraag voor onze nieuwsbrief of het afnemen van een product of dienst zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we gegevens van je nodig.

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement tenzij we van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per email of anderszins een vraag aan ons stelt. Alleen als je toestemming hebt gegeven gebruiken we je emailadres en naam om je onze nieuwsbrieven te sturen met daarin informatie over events en/of diensten en producten van Blik & Blooz, updates van de blogs van Blik & Blooz en andere informatie en inspiratie met als thema kennismaking en ontmoeting.

In dit Privacy Statement delen we hoe we die gegevens of informatie die je met ons deelt gebruiken. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:
online als je de website van Blik & Blooz bezoekt (https://www.blikenblooz.nl); en
offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan ons geeft op een event omdat je onze nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt. Door onze websites te bezoeken en/of wanneer je offline gegevens met ons deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement. We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al onze websites worden de gegevens die je met ons deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en delen op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN
Op onze website (www.blikenblooz.nl) verzamelen en/of ontvangen we twee soorten informatie:

1. PERSOONSGEGEVENS DIE JE ACTIEF AAN ONS VERSTREKT
We verzamelen geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt tenzij je deze vrijwillig zelf met ons hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.
Als je je aanmeldt om onze nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, dan vragen we je je gegevens met ons te delen, zoals je voornaam, achternaam en emailadres en eventueel de naam van het bedrijf waarvoor je werkt.
Wanneer je een product (bijvoorbeeld deelname aan een date event) aanschaft, vragen we naast je voornaam, achternaam en emailadres mogelijk ook om geslacht, leeftijd, woonplaats en telefoonnummer.  Afhankelijk van het product/event kan dit nog aangevuld worden met een vraag naar bijvoorbeeld allergieën. Wij vragen enkel naar gegevens die wij van belang achten voor een goede organisatie van het desbetreffende event.
Als je opdrachtgever bent voor een dienst of product van Blik & Blooz, vragen we het BTW nummer en het straatadres om de factuur netjes op te kunnen maken. Je telefoonnummer vragen we om telefonisch te kunnen overleggen over de dienst of het product.
Blik & Blooz heef een ING Betaalrekening. Betaling voor events, diensten en producten verloopt via de ING bank. De ING verzamelt persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de bank. Dus ook van iedereen die geld overmaakt naar een ING Betaalrekening of geld ontvangt van een ING Betaalrekening en zelf klant is bij een andere bank Daarbij gaat het bijvoorbeeld om jouw naam en rekeningnummer. We wijzen je erop dat de ING bank en ook de bank waar jij bij bent aangesloten voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

2. PERSOONSGEGEVENS DIE OM TECHNISCHE REDENEN AUTOMATISCH AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN
Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van onze websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan onze computers worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internet browser.

HOE WE JE GEGEVENS GEBRUIKEN
- We mailen je, indien van toepassing bij het event waarvoor je je inschrijft, matchmails.
Matching gebeurt aan de hand van een door jou ingevulde matchkaart. Hierop kan je bij iedere gesprekspartner een ‘ja’ aanvinken. Een ‘ja’ betekent niet meer of minder dan dat je die persoon graag beter zou willen leren kennen. Als jij en jouw gesprekspartner beiden een ‘ja’ bij elkaar hebben aangevinkt, is er sprake van een match. In het geval van een match ontvang je de voornaam en het mailadres van degene(n) waar je een match mee hebt en andersom.
- We mailen je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals bijvoorbeeld de bevestiging van je deelname, meer informatie over het verdere verloop van een event en matchmails. We sturen je als je je ingeschreven hebt voor een event of een andere dienst of product bij ons hebt gekocht daarna onze nieuwsbrief met daarin informatie over events en/of producten en diensten van Blik & Blooz, updates van de blogs van Blik & Blooz en andere informatie en inspiratie met als thema kennismaking en ontmoeting. Uiteraard kan je je ook weer voor deze nieuwsbrief uitschrijven.
- We mailen je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven onze nieuwsbrieven.
- We mailen je mogelijk om je feedback te vragen over onze diensten en producten.

SAMENWERKINGSPARTNERS
-  We gebruiken je informatie om medewerkers of partijen met wie wij samenwerken (zoals gastvrouwen-en heren of mede organisatoren van een event) contact op te kunnen laten nemen met jou ten behoeve van de organisatie van het event (o.a. delen deelnemerslijst). Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.
- Op onze website plaatsen we links naar externe websites van samenwerkingspartners als we denken dat die informatie waardevol voor je is. We hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving. We raden je aan de Privacy Statement en Gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

DE INFORMATIE DIE JE GEDEELD HEBT INZIEN EN AANPASSEN
Als je je hebt aangemeld op onze website voor onze nieuwsbrief of deelname aan een event, mailen we je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat we je beloofd hebben. We gebruiken hiervoor het mailprogramma MailChimp. Dat betekent dat MailChimp jouw gegevens (voornaam, achternaam en email) ook ontvangt. Mailchimp verwerkt voor ons de gegevens om een of meerdere nieuwsbrieven te kunnen versturen en te zien wat ontvangers ermee doen. We verwerken deze gegevens voor zolang als je op onze maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld. De gegevens die je aan ons hebt doorgegeven kun je te allen tijde laten aanpassen door een mail te sturen naar info@bllikenblooz.nl Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke nieuwsbrief die je van ons ontvangt. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je ons hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een email naar info@blikenblooz.nl
Tot slot wijzen we je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

LET OP MET INFORMATIE DIE JE OPENLIJK DEELT ONDER MEER OP ONZE WEBSITES OF SOCIAL MEDIA
We vinden jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar we op geen enkele wijze invloed kunnen hebben op het beschermen van jouw privacy en wijzen je er daarom graag op om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op onze blogs of op onze social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten ons. We houden ons niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY STATEMENT
Eventuele wijzigingen van onze website, diensten en/of producten kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. We raden je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
We houden dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacy wetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar info@blikenblooz.nl en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je email.

Blik & Blooz
K.v.K.-nr. : 63225638
BTW-nr. : NL151781230B01