Vraag & Antwoord

Het matchen

Wat is een matchkaart?
Bij binnenkomst krijg je van ons een matchkaart. Hierop kan je bij iedere gesprekspartner een ‘ja’ aanvinken. Een ‘ja’ betekent niet meer of minder dan dat je die persoon graag beter zou willen leren kennen. De matchkaart kan tijdens of na de borrel in de matching bus gedaan worden. 

Mag ik bij meerdere mensen een “ja” invullen?
Ja, dat mag. Wij hopen natuurlijk op veel leuke deelnemers en daarmee ook op meer ‘ja’s’.
Er zit geen limiet aan het aantal ‘ja’s’. 

Wanneer is er sprake van een ‘match’?
Als jij en je gesprekspartner beiden een ‘ja’ bij elkaar hebben aangekruist, is er sprake van een match.

Wanneer en hoe krijg ik te horen met wie ik een match heb?
Je ontvangt binnen 24 uur na het event een mail met de naam en het mailadres van jouw match(es).
Het is verder aan jullie of jullie besluiten contact met elkaar op te nemen.

Krijg ik ook te horen hoeveel mensen een ‘ja’ bij mij hebben aangevinkt?
Nee, wij vinden dit niets toevoegen aan het event en hebben er daarom bewust voor gekozen dit niet met jou als deelnemer te communiceren. Je krijgt dus alleen de het aantal matches te horen.  

Krijg ik ook bericht als ik geen matches heb?
Ja, je ontvangt altijd binnen 24 uur na het event een mail.

De ontmoetingen

Hoeveel (1-op-1) ontmoetingen heb ik?
Ieder event is kleinschalig. Hoeveel andere singles je ontmoet, hangt af van het event. De ontmoetingen kunnen 1-op-1 zijn of in een groep. Bij de beschrijving van een specifiek event vind je meer informatie.

Hoe zit het met de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers?
Wij zorgen ervoor dat het aantal mannelijke en vrouwelijke deelnemers goed met elkaar in balans is.* We beogen een gelijk aantal, maar zijn natuurlijk afhankelijk van de inschrijvingen.  

De borrel

Wat is het idee achter de gezamenlijk borrel?
De ontmoetingen zijn kort en prikkelen als het goed is je nieuwsgierigheid naar de andere deelnemers. Tijdens de borrel kan je zelf kiezen met wie je nog verder wil praten. De ontmoetingen geven hiervoor een mooi aanknopingspunt.

Is het verplicht te blijven tijdens de borrel?
Nee, het is niet verplicht, maar wel zo leuk om iedereen nog langer te kunnen spreken.

Hoe lang duurt de borrel?
Wij vertrekken na een uur, maar bij de meeste locaties is het mogelijk om op eigen gelegenheid verder te borrelen.